Ceny sú iba orientačné, vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a podľa individuálnych požiadaviek klientov je náročnosť účtovníctva odlišná, preto sa musia ceny nastavovať individuálne za skutočne poskytované služby.

Cenník pre jednoduché účtovníctvo

Počet položiekPlatca DPHNeplatca DPH
0-10070,00 €60,00 €
101-200120,00 €110,00 €
201-300160,00 €140,00 €
301-400210,00 €190,00 €
401-500300,00 €280,00 €
501 a viacindividuálna cena

Služby zahrnuté v cene jednoduchého účtovníctva:

vedenie peňažného denníka
vedenie pokladničnej knihy
vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
evidencia majetku
sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
evidencia a daňové priznanie, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
komunikácia s úradmi
štandardné výstupy z účtovného programu
konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)

Cenník pre podvojné účtovníctvo


Počet položiekPlatca DPHNeplatca DPH
0-100100,00 €80,00 €
101-200200,00 €150,00 €
201-300250,00 €200,00 €
301-400350,00 €260,00 €
401-500450,00 €380,00 €
501 a viacindividuálna cena


Služby zahrnuté v cene podvojného účtovníctva:

vedenie účtovného denníka
vedenie pokladničnej knihy
vedenie bankovej knihy
vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
evidencia a daňové priznanie, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
komunikácia s úradmi
štandardné výstupy z účtovného programu
konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)

Daňové priznania k dani z príjmov
DzP FO typ A /zamestnanci/
od 25,00 €
Dzp FO typ B /pausálne výdavky/
od 40,00 €
DzP FO typ B /ostatné/
od 60,00 €
DzP PO
od 150,00 €
Daň z motorových vozidiel
20,00 €/ auto
Daň z nehnuteľností
individuálna cenaMzdové účtovníctvo a personalistika
Minimálny mesačný paušál
20,00 €
Spracovanie mzdy – TPP aj dohoda
15,00 €/os.
Evidencia nového zamestnanca
15,00 €/os.
Ročné hlásenie
100,00 €/hod.
Prihláška, odhláška v SP a ZP
20,00 €/hod.

Ostatné ponúkané služby

vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 35€ / smernica
štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
kniha jázd – cena dohodou
výkaz pre colný úrad – cena dohodou
INTRASTAT – cena dohodou
zabezpečenie povinných školení zamestnancov z oblasti BOZP a PO
zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby