Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila a ponúkla svoje služby v oblasti vedenia účtovníctva, daní, miezd a personalistky.
Účtovníctvo som vyštudovala a v praxi ho uplatňujem už viac ako 20 rokov, takže Vám dokážem poskytnúť služby s využitím svojich bohatých skúseností. Svoje vzdelanie a znalosti si neustále prehlbujem rôznymi odbornými seminármi a samoštúdiom.

Keďže viem, že daňové, účtovné a mzdové povinnosti spôsobujú podnikateľom stres, snažím sa ku každému klientovi pristupovať individuálne a plne svoje služby prispôsobiť potrebám jeho spoločnosti. Sledovanie legislatívy si vyžaduje veľa času, preto sa snažím odbremeniť klientov od týchto náročných povinností.

Ak si ma vyberiete na spravovanie svojho účtovníctva, urobím pre Vás všetko, čo bude v mojich silách.